Kontakt

Rolety Wałbrzych
Tempo Robert Kuwałek

ul. Jaworowa 32, 58-306 Wałbrzychtel./fax (74) 665 75 44
tel. kom. 603 93 86 87


temporolety@op.pl